płatne praktyki studenckie

Staż dla absolwentów wyższych uczelni w Belgii. Wynagrodzenie ponad 1000 EUR miesięcznie

Celem stażu jest wzbogacenie wiedzy zdobytej podczas studiów oraz uzyskanie cennego doświadczenia zawodowego w jednej z prężnie działających organizacji europejskich.

OBSZARY STAŻU:

praktyki płatne w grecji ogólny – zwyczajowe czynności związane z funkcjonowaniem organizacji

praktyki płatne w grecji dziennikarski

 
 

KANDYDACI I WYMAGANIA:

praktyki płatne w grecjimuszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 przepisów wewnętrznych;
praktyki płatne w grecjimuszą wykazać się biegłą znajomością jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej;
praktyki płatne w grecjinie mogą mieć ukończonego wcześniej stażu lub okresu odpłatnego zatrudnienia dłuższego niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej
praktyki płatne w grecjisą w wieku powyżej 18 lat oraz mają ukończone studia wyższe
praktyki płatne w grecjikandydaci ubiegający się o stypendium w obszarze ogólnym powinni wykazać się napisaniem pracy o istotnej wadze, w ramach uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub publikowania pracy naukowej
praktyki płatne w grecjikandydaci ubiegający się o stypendium w obszarze dziennikarskim muszą również posiadać kompetencje zawodowe poświadczone publikacjami, przynależnością do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub posiadaniem dziennikarskich kwalifikacji zawodowych uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach kandydujących do przystąpienia do UE.

CZAS TRWANIA

praktyki płatne w grecji5 miesięcy – nie podlega przedłużeniu

  

TERMINY ODBYWANIA STAŻU I APLIKOWANIA:

praktyki płatne w grecji  Termin stażu: od 1 marca do 31 lipca- Okres składania podań: od 15 sierpnia do 15 października do godz. 24.00
praktyki płatne w grecji Termin stażu: od 1 października do 28/29 lutego – Okres składania podań: od 15 marca do 15 maja do godz. 24.00

CO JEST ZAPEWNIONE:

praktyki płatne w grecjiorganizator stażu zapewnia wynagrodzenie w wysokości ponad 1000 EUR miesięcznie (w październiku 2012 wynagrodzenie za staż wynosiło 1071,19 euro) oraz ubezpieczenie.
praktyki płatne w grecjistażysta otrzymuje również zniżki na posiłki.
praktyki płatne w grecjimożliwość otrzymania zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży.
praktyki płatne w grecjimożliwość uczestnictwa w w zajęciach dodatkowych takich jak sport, języki obce, teatr itp.znalezienie zakwaterowania leży w gestii stażysty.

APLIKOWANIE:

Aby ubiegać się o staż, należy spełniać wskazane wymagania oraz wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny na stronie organizatora stażu. UWAGA: dane wpisane do zgłoszenia pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut zostaną utracone. Dlatego przed przystpieniem do procesy aplikacyjnego przeczytaj dokładnie informacje dotyczące ofert (zwłaszcza przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych) oraz najczęściej zadawane pytania na stronie organizatora.

Zgłoszenia nie można modyfikować online – jego wypełnianie i składanie odbywa się jednoetapowo.

Przed wysłaniem formularza należy upewnić się, czy został on w pełni i poprawnie wypełniony.

Niekompletne zgłoszenia będą odrzucane automatycznie.


Powyższa publikacja ma charakter informacyjny opublikowany na podstawie dostępnych informacji. Projekt-Internship nie ponosi odpowiedzialności za mogące wystąpić niezgodności bądź brak wszystkich szczegółów oryginalnej oferty, jednakże zawsze czynimy co w naszej mocy, by informacja o ofercie była jak najbardziej aktualna i pełna.

Przed aplikowaniem zapoznaj się z treścią oferty na stronie organizatora, jako, że zawiera ona wiążące informacje.
Nie wysyłaj do nas swojego cv. Nie jesteśmy organizatorem stażu

link do projektu znajdziesz